Fondacija/Zaklada donirala Općini i Domu zdravlja Vareš dezinfekcijske stanice u borbi protiv pandemije COVID-19

U Varešu je 16.rujna, uz potpisivanje donatorskih ugovora između Općine Vareš i Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš, donirana dezinfekcijska stanica u borbi protiv pandemije korona virusa. Dezinfekcijski uređaj je postavljen na ulazu općine za svakodnevno korištenje ne samo zaposlenika nego i građana Vareša koji dolaze u općinu za svoje potrebe posebice ishođenje potrebnih dokumenata.

Predstavnici Zaklade/Fondacije učestvovali na javnoj raspravi o budućem rudniku olova i cinka „Rupice“ u Borovici

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma/FMOiT, investitora i koncesionara firmu „Eastern Mining“d.o.o. Sarajevo, održana je 31.kolovoza 2020.godine u Gornjoj Borovici javna rasprava o Studiji procjeni utjecaja na okoliš budućeg rudnika s podzemnom eksploatacijom olova,cinka, barita i pratećih mineralnih koponenti na lokalitetu“Rupice“, općina Vareš.

Zaklada u projektu “Misli o prirodi!”

Promocijom projekta „Misli o prirodi!“, u Sarajevu, 12.12.2019.godine započeo je veliki projekt u koordinaciji i organizaciji Centra podrške civilnom društvu/ CPCD iz Sarajeva. Tijekom prezentacije projekta „Misli o prirodi!“ predstavljeni su ciljevi i planirane aktivnosti, sa fokusom na grantove planirane u okviru projekta, koji će omogućiti direktno uključivanje organizacija civilnog društva/ OCD-a u projekt.

Počinje 7.VaClaF 2019

U Varešu se od 21.do 29.rujna 2019.godine održava već tradicionalni 7.po redu međunarodni festival ozbiljne glazbe – VaClaF 2019 pod nazivom “Panta rhei” – “Sve teče”. VaClaF se svojom sadržajem i kvalitetom profilirao u jedan od najvažnijih i najljepših kulturnih događanja u Varešu ali i Bosni i Hercegovini i regiji, dobivši 2015.godine status festivala od međunarodnog značaja.

Stranice