Zaklada u projektu “Misli o prirodi!”

Promocijom projekta „Misli o prirodi!“, u Sarajevu, 12.12.2019.godine započeo je veliki projekt u koordinaciji i organizaciji Centra podrške civilnom društvu/ CPCD iz Sarajeva. Tijekom prezentacije projekta „Misli o prirodi!“ predstavljeni su ciljevi i planirane aktivnosti, sa fokusom na grantove planirane u okviru projekta, koji će omogućiti direktno uključivanje organizacija civilnog društva/ OCD-a u projekt.

Počinje 7.VaClaF 2019

U Varešu se od 21.do 29.rujna 2019.godine održava već tradicionalni 7.po redu međunarodni festival ozbiljne glazbe – VaClaF 2019 pod nazivom “Panta rhei” – “Sve teče”. VaClaF se svojom sadržajem i kvalitetom profilirao u jedan od najvažnijih i najljepših kulturnih događanja u Varešu ali i Bosni i Hercegovini i regiji, dobivši 2015.godine status festivala od međunarodnog značaja.

Stranice