Okrugli sto: "Značaj zaštite okoliša i turizma za održivi ravoj BiH"

U općinskoj sali u Varešu je 29.5. u okviru VIVA festivala (festival dokumentarnog filma) koji je trajao tri dana, održan okrugli sto na temu "Značaj zaštite okoliša i turizma za održivi razvoj BiH". Inicijator je bila Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš, a nakon pozdravnih govora g. Avdije Kovačevića, načelnika općine Vareš i g. Ratka Orozovića, direktora Festivala,  panel su držali:

Zaklada se prijavila na javni poziv Vlade Hrvatske

Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš aplicirala je za sredstva Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2015. godinu. Radi se o projektu Rekonstrukcija Radničkog doma - III faza koji obuhvata keramičke, sanitarne, molersko-farbarske, elektroinstalaterske i stolarske radove, te izradu spuštenog stropa.

Fondacija učestvuje u velikom višegodišnjem istraživačko-razvojnom EU projektu pod nazivom VAMOS!

Europska komisija je odobrila istraživačko-znanstveni projekt pod nazivom „Održivi alternativni operativni rudarski sistem“ - „Viable and Alternative Mine Operating System“ – VAMOS, koji je predložen od strane 17 članica konzorcija iz 9 europskih zemalja: Velike Britanije, Njemačke, Nizozemske, Portugala, Austrije, Francuske, Španije, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Stranice