Fondacija dobila grant na natječaju u okviru projekta „Zeleni radovi - GreenWorks“

U Banja Luci je 19. i 20.10.2022.godine, održan dvodnevni trening na teme: “Negativan utjecaj klimatskih promjena na zagađivanje zemljišta”. Trening je proveden u okviru ciklusa obuke na projektu „GreenWorks“ u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) Tuzla i Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD Laktaši, a koji se financira od strane Europske unije.

Obuka na uređaju za mjerenje kvalitete zraka u okviru projekta „GreenWorks“

U Neumu je 29. i 30.9.2022.godine održana dvodnevna obuka u okviru projekta GreenWorks - Zeleni radovi na temu: „Utjecaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta“. Obuka je provedena u okviru organizacije Centra za razvoj i podršku (CRP) Tuzla u partnerstvu sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD Laktaši, a koja se financira od strane Europske unije.

Održana 13. redovita sjednica Upravnog odbora Fondacije

U ponedjeljak, 26.9.2022. godine, u Varešu je održana 13. redovita sjednica Upravnog odbora Zaklade/Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš. To je prva sjednica nakon dvoipogodišnje pandemije Covid-19, jer su 11. i 12. sjednice održane elektronskim putem da bi se ispunili epidemiološki uvjeti naloženi od nadležnih organa u BiH. Sastanak je upriličen u prostoru općinskog Turist Info centra Vareš.

Zaklada dobila uređaj za mjerenje kvalitete zraka u okviru projekta „GreenWorks“

U Bosanskom Petrovom selu, terme Ozren od 27. do 28.6.2022. godine održan je dvodnevni trening na teme: “Okolišno praćenje javnih politika”. Trening je proveden u okviru ciklusa treninga na projektu „GreenWorks u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) i Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD, a koji se financira od strane Europske unije.

Fondacija uspostavila suradnju sa Europskom federacijom za zaštitu industrijske baštine iz Brisela

U subotu, 11.6.2022. godine, održan je na engleskom/ francuskom jeziku zoom on line Drugi webinar Europske fondacije asocijacija industrijske i tehničke baštine/ European Federation of Associantions of Industrial and Technical Heritage/ EFAITH Brusseles/ Brisel, na kome je uzela aktivno učešće i Fondacija/Zaklada za obnovi i razvoj regije Vareš.

Stranice