Zaklada u projektu “Misli o prirodi!”

Promocijom projekta „Misli o prirodi!“, u Sarajevu, 12.12.2019.godine započeo je veliki projekt u koordinaciji i organizaciji Centra podrške civilnom društvu/ CPCD iz Sarajeva. Tijekom prezentacije projekta „Misli o prirodi!“ predstavljeni su ciljevi i planirane aktivnosti, sa fokusom na grantove planirane u okviru projekta, koji će omogućiti direktno uključivanje organizacija civilnog društva/ OCD-a u projekt.

Predstavnici OCD-a imali su priliku identificirati najznačajnije probleme i izazove sa kojima se susreću u radu sa drugim organizacijama, školama, ministarstvima, zagađivačima i lokalnim donosiocima odluka u oblasti zaštite okoliša/životne sredine.

Fondacija /Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš je također uključena u ovaj projekt koji će narednih godina omogućiti dodjelu bezpovratnih sredstva u rješavanju značajnih projekata iz problematike zaštite prirode i uopće okoliša u lokalnoj zajednici.

Dakle, temeljni cilj projekta jeste povećati utjecaj civilnog društva u zaštiti okoliša/životne sredine kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Europske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša/životne sredine, klime i energije koje je BiH ratificirala. Projekat se zasniva na pet komponenti – zagovaranje, eko hubovi, eko škole, mladi i eko novinarstvo. Financijski ga podržava Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM i trajat će 36 mjeseci.

Prezentacija projekta održat će se osim u Sarajevu, još u Banja Luci, Mostaru i Tuzli kako bi se osigurala regionalna zastupljenost svih aktera uključenih u zaštitu okoliša/životne sredine u BiH.