Završeni poslovi u "Radničkom domu"

Nakon više od mjesec dana završeni su poslovi u Radničkom domu u Varešu, koje je preko Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš financirala Vlada Republike Hrvatske. Investicija je 50.000 kuna, a radi se o keramičkim radovima u sanitarnim čvorovima na I i II katu, postavljanju podne keramike u hodniku na I katu, te postavljanju svih sanitarija na I i II katu.

Znanstvena istraživanja na prostoru Vareša

U Varešu je sedam dana boravio tim sa Sveučilišta u Zadru koji je započeo istraživanja na temu „Etnološko istraživanje Vareša“ na čelu sa dr. sc. Mariom Katićem, asistentom na Odjelu za etnologiju i antropologiju (ove godine doktorirao na poslijediplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) i Velimirom Bugarinom, prof. povijesti, etnologije i kulturne antropologije (diplomirao 2011.g.

Okrugli sto: "Značaj zaštite okoliša i turizma za održivi ravoj BiH"

U općinskoj sali u Varešu je 29.5. u okviru VIVA festivala (festival dokumentarnog filma) koji je trajao tri dana, održan okrugli sto na temu "Značaj zaštite okoliša i turizma za održivi razvoj BiH". Inicijator je bila Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš, a nakon pozdravnih govora g. Avdije Kovačevića, načelnika općine Vareš i g. Ratka Orozovića, direktora Festivala,  panel su držali:

Stranice