Potpisan ugovor između JKP Vareš i Fondacije!

U Varešu je 31.8.2012. godine sklopljen ugovor između Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš i Javnog komunalnog preduzeća Vareš u visini od 5.000 KM. Ovim ugovorom se pokrivaju troškovi goriva za utovar i prijevoza krutog otpada sa lokaliteta divljih deponijana na područjima mjesnih zajednica općine Vareš do gradske deponije "Kota".

Akcija čišćenja na Pogari

Članovi tima Let's do it Vareš su uspješno realizirali i svoju 3. pilot akciju, čišćenje divljih deponija na selu Pogar. Na oko 1100 m n.v., 60 volontera iz Vareša, Pogari i susjednog sela Javornik u jednom su danu uspjeli očistiti ukupno 3 deponije i ukloniti oko 10 tona smeća iz okoliša.

Let's do it Vareš opet na terenu!

Aktivisti i volonteri lokalnog tima „Let’s Do It Vareš“ su ponovno u akciji, nakon održane druge akcije čišćenja ilegalnih deponija, gdje je petnaestak vrijednih aktivista i volontera očistilo između 3 i pol i 4 tone smeća u selu Stupni Do, na redu je i treća pilot akcija na području sela Pogar koja će se održati u nedjelju, 12.8. s početkom u 8.00.

Stranice