Akcija čišćenja na Pogari

Članovi tima Let's do it Vareš su uspješno realizirali i svoju 3. pilot akciju, čišćenje divljih deponija na selu Pogar. Na oko 1100 m n.v., 60 volontera iz Vareša, Pogari i susjednog sela Javornik u jednom su danu uspjeli očistiti ukupno 3 deponije i ukloniti oko 10 tona smeća iz okoliša.

Akciju je, kao i prethodne svije podržalo Javno komunalno preduzeće Vareš, načelnik općine Vareš i Fondacija/Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš.

U daljem radu lokalni tim Let's do it Vareš nastavlja sa promocijom glavne akcije čišćenja koja će se održati 09.09. 2012.godine.