Potpisan ugovor između JKP Vareš i Fondacije!

U Varešu je 31.8.2012. godine sklopljen ugovor između Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš i Javnog komunalnog preduzeća Vareš u visini od 5.000 KM. Ovim ugovorom se pokrivaju troškovi goriva za utovar i prijevoza krutog otpada sa lokaliteta divljih deponijana na područjima mjesnih zajednica općine Vareš do gradske deponije "Kota". Sredstva za ovaj ugovor je osigurao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH koji je Fondaciji odobrio projekat pod nazivom "Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta na području općine Vareš". Projekat “Sanacija divljih odlagališta krutog otpada na području Općine Vareš” provoditi će Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš u suradnji sa Općinom Vareš i JKP Vareš.

Ukupna vrijednost projekta je 150 000 KM, a maksimalno predviđeno trajanje izvođenja radova je 12 mjeseci. U prvoj fazi izvođenja projekta predviđeno je snimanje stanja na terenu koje se sastojalo od analize količina i vrsta otpada evidentiranih divljih deponija, fotografiranja na licu mjesta kao i evidencije i analize otpada neevidentiranih divljih deponija na području Vareša. Navedene akcije provodio je projektni tim.

U drugoj fazi predloženog projekta potrebno je u suradnji s vanjskim konsultantom projekta napraviti preporuku plana sanacije divljih deponija po kojoj će se  odvijati potrebne aktivnosti na terenu. Preporuka zapravo predstavlja prijedlog sanacije divljih deponija i povećava organiziranost posla pri samoj sanaciji divljih deponija.

Treći korak u realizaciji projekta predstavljen je konkretnim radom na terenu – sanacija i uređenje divljih odlagališta, a neophodni radovi u ovoj fazi su kolekcija i selekcija otpada na korisni i nekorisni otpad, gospodarenje korisnim otpadom i odlaganje nekorisnog otpada na gradsku komunalnu deponiju “Kota”.

Pored saniranja divljih odlagališta i unapređenja stanja okoliša, cilj ovog projekta je i prevencija nastajanja novih divljih odlagališta kroz podizanje ekološke svijesti javnosti. To se planira postići informiranjem građana o ekologiji i održivom razvoju, pravilnom odlaganju otpada, zaštiti okoliša i sl.

Konačno, završetak predloženog projekta obilježiti će utvrđivanje i obrada rezultata projekta, vrednovanje postignutih ciljeva i budući planovi na sličnim projektima.