satanak Sekretarijata i 2. redovna sjednica U.O.

Fondacija/Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš je 25.08.2012.godine u prostorijama Plave sale Općine Vareš održala drugu redovnu sjednicu Upravnog odbora, s početkom u 12:00 sati. Budući da su ispunjeni gotovo svi zadaci predviđeni Programom rada za 2012. godinu, članovi UO su pozdravili dosadašnji rad F/ZORRV. Na održanoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu UO i oformljena Komisija za projekte F/ZORRV.

Sjednici Upravnog odbora prethodio je sastanak Sekretarijata, operativnog tijela F/ZORRV, s početkom u 10:00 sati. Dnevni red 2. redovne sjednice i sastanka Sekretarijata možete pogledati u nastavku.

 

D N E V N I   R E D

 

 1. Otvaranje sjednice i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Upoznavanje UO sa aktivnostima F/ZORRV
 3. Donošenje i/ili potvrđivanje odluka:
 • Usvajanje Poslovnika o radu,
 • Donošenje odluke o sklapanju ugovora sa komunalnim preduzećem,
 • Informacija o doniranju sredstava za aktivnosti projekta Let's do it Vareš
 • Donošenje odluke o imenovanju novog člana UO
 1. Ostalo:
 • Oformljenje Komisije za projekte,
 • Moguća donacija informatičke opreme iz Švedske za potrebe MŠS „Nordbat2“
 • Proširenje djelatnosti F/ZORRV u cilju bavljenja karitativnim radom i stipendiranjem studenata