Počela testiranja opreme EU projekta VAMOS na prvoj lokaciji Lee Moor u Engleskoj

Kao što smo već najavili, te kako je i predviđeno dinamikom plana na  EU projektu VAMOS, posljednja dva mjeseca su započele pripreme i testiranje na prvoj odabranoj lokaciji površinskog kopa rudnika kaolina Lee Moor u južnoj Engleskoj u blizini grada Plymout-a.

Ova lokacija je jako prostrana i ima četiri površinska kopa sa formiranim jezerima, a za najpovoljniju odabrana je, na temelju analize predhodnog izvještaja (u prilogu), lokacija po imenu Whitehill Yeo Pit North Pool.

Priprema lokacije započela je polovinom osmog mjeseca građevinskom pripremom terena za pozicioniranje ispitne baze za postavljanje 10-ak kontejnera sa agregatima za struju i druge radne medije za normalno funkcioniranje i osiguranje optimalnih uvjeta za rad stručnjaka, znanstvenih istraživača, operativnog i pomoćnog osoblja. O kompleksnosti ove faze projekta govori da je paralelno s građevinskom pripremom lokacije asamblirana izrađena oprema, prije svega pontonska platform sa agregatom za električnu energiju I ostala neophodna oprema (DAMEN, Nizozemska) te  prototip bagera za podvodno kopanje (SMD Engleska). Sva ta robusna i višedesetina tona teška oprema je montirana u navedenim kopanijama, transportirana i postavljena na lokaciji.

Ove aktivnosti su trajale cca 2 mjeseca, da bi se potom pustila u probni rad nakon mnogobrojnih aktivnosti, podešavanja i kalibracije mašinske konstrukcije i elektroničkog sustava upravljanja operacijom, video nadzora te senzorskih sustava koji osiguravaju maksimalnu sigurnost rada opreme i osoblja na lokaciji. Po planu testiranje  upravo se odvija, a trajaće ukupno 15-ak dana kada će se provjeriti svi sustavi I njihova funkcija!
 
Predstavnici Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš/FORRV i Federalnog zavoda za geologiju/FZG Sarajevo, inženjer Mladen Rudež i dr Toni Nikolić su pozvani na lice mjesta da učestvuju u pripremi i probnom testiranju opreme. Naši predstavnici su tri dana bili dio operativnog tima na licu mjesta sa predstavnicima kompanija u konzorciju projekta: SMD, DAMEN, INESC, BMT, itd. Radna posjeta je realizirana u period od 8.do 12. ovog mjeseca ( slike u prilogu).

Ova radna posjeta i učešće u testiranju navedene opreme bilo je od velikog značaja u sticanju znanja i iskustava za potrebe drugog testiranja idućeg proljeća/ljeta na lokalitetu Smreka u Varešu!