Zaklada se prijavila na javni poziv Vlade Hrvatske

Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš aplicirala je za sredstva Javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2015. godinu. Radi se o projektu Rekonstrukcija Radničkog doma - III faza koji obuhvata keramičke, sanitarne, molersko-farbarske, elektroinstalaterske i stolarske radove, te izradu spuštenog stropa.

III faza inače predviđa završetak svih radova i stavljanje objekta u funkciju i to: podove ulaznog trijema, hola, stepeništa, hodnika, kafeterije i glavne dvorane od kamenih ploča, keramiku u toaletima, oblaganje dijela zidova iveralom i bojenje, spušteni stropovi od akustičnih  gips-kartonskih ploča, fina montaža elektroinstalaterskih radova i izgradnja kotlovnice.

Prioritet u ovoj fazi su radovi na završetku sanitarnih čvorova (prizemlje, I i II kat) koji su i predmet ovog projekta čiji je proračun 230.019 kuna.

Neposredno prije rada na prijavi za javljanje na Javni poziv Republike Hrvatske, Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš je potpisala s općinom Vareš Ugovor o suradnji koji regulira međusobne odnose. Ovaj Ugovor nema vremensko ograničenje.