Fondacija učestvuje u velikom višegodišnjem istraživačko-razvojnom EU projektu pod nazivom VAMOS!

Europska komisija je odobrila istraživačko-znanstveni projekt pod nazivom „Održivi alternativni operativni rudarski sistem“ - „Viable and Alternative Mine Operating System“ – VAMOS, koji je predložen od strane 17 članica konzorcija iz 9 europskih zemalja: Velike Britanije, Njemačke, Nizozemske, Portugala, Austrije, Francuske, Španije, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Iz BiH u konzorciju su Federalni zavod za geologiju Sarajevo i Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš/ FORRV iz Vareša. Projekt je apliciran u okviru EU programa Horizon 2020. Projekt je istraživačko - razvojni i treba da osigura nove, sigurnije i čišće tehnike rudarenja uz postizanje ekonomske održivosti samog sistema kopanja ruda, trenutno nedostupnih mineralnih sirovina, te omogući investiranje i pristup područjima sa strateški važnim mineralima. Procijenjuje se da su europske zalihe neeksploatiranih mineralnih sirovina na dubinama od 500-1000 metara cca 100 milijardi Eur-a, a za koje postoje brojne prepreke u eksploataciji: fizičkog, ekonomskog, društvenog i okolišnog karaktera.

Predviđa se uspješno izvođenje tehnika rudarskih zahvata u dubinama mora, a aspiracije projekta VAMOS su ponovno otvaranje napuštenih rudnika, proširenje postojećih rudnika koji ne rade i koji su ograničeni u radu iz hidro - geoloških razloga, te otvaranje novih rudnika u EU. VAMOS će konstruirati i proizvesti inovativnu automatiziranu opremu za iskopavanje ruda i alate/postrojenja za provođenje monitoringa okoliša koja će se ispitati koristeći 4 rudnika širom Europe (jedan od tih rudnika je „Smreka“ u Varešu!) zavisno od tvrdoće stijena i pit morfologije.

Projekt VAMOS treba riješiti sljedeće:

1. Razvoj prototipa mašine/stroja sa pratećom opremom kojim se upravlja daljinski;

2. Usavršavanje postojećih raspoloživih tehnologija pozicioniranja i navigacije u prostoru pod vodom;

3. Osiguranje dostupnosti integralnih rješenja u realnom vremenu za efikasan monitoring utjecaja na okoliš;

4. Provođenje pokusa sa prototipnom opremom na području napuštenih ili neaktivnih rudnika, u zavisnosti od vrste stijena i dubina uronjavanja;

5. Ocijeni produktivnost i troškove operacije mogućeg osposobljavanja rudnika i ponovnu korekciju procjene EU mineralnih rezervi/resursa.

6. Makimalizaciju utjecaja i omogućavnje tržišno preuzimanje predloženih rješenja pri definiranju i praktičnoj primjeni koncepta, poticanje njegove operacionalizacije i ekonomske održivosti.

7. Doprinos društveno prihvatljivim tehnikama eksploatacije putem javnog predstavljanja u regijama EU. Predračun projekta je 12,5 mil. Eur-a, a Europska komisija je odobrila 9,2 mil. Eur-a.

Vrijeme realzacije projekta je 42 mjeseca odnosno 3,5 godina.