Kampanja za potporu Zakladi/Fondaciji!

U protekloj sedmici, predsjednik Fondacije g. Mladen Rudež i predsjednik Upravnog odbora Fondacije g. Safet Redžepagić, proveli su niz aktivnosti u vezi s kampanjom za promociju i prikupljanje sredstava za rad i djelovanje ove organizacije.

 

Aktivnosti su se sastojale u službenom posjećivanju lokalnih privrednika/gospodarstvenika, predstavljanju dosadašnjeg rada Fondacije i programa i planova za tekuću godinu, pozivu na aktivno uključivanje u rad Fondacije te preporuci za novčanu pomoć i poziv za realizaciju zajedničkih projekata.

Sastanci su bili dogovoreni sa rukovodiocima nekoliko vodećih vareških firmi: „EKVA“ d.o.o. Vareš, „MPM“ d.o.o. Vareš, „Profitex“ d.o.o. Vareš i „TRD“ Vareš koji su zaključeni uručivanjem cirkularnog pisma čiji sadržaj možete vidjeti u prilogu.