Izvještaj o proljetnim aktivnostima F/ZORRV!

Početkom aprila/travnja tekuće godine, Općina Vareš je u suradnji s JKP Vareš i Fondacijom/Zakladom za obnovu i razvoj regije Vareš, i po konačnom završetku zimske sezone, organizirala veliko proljetno čišćenje koje je za rezultat imalo čišću i uređeniju gradsku sredinu, oplemenjene zelene površine i uklonjen znatan broj manjih divljih deponija, karakterističnih upravo za zapuštena gradska područja.

 

Akcije su promovirane putem lokalnog radija „Bobovac Vareš“, trajale su punih sedam dana, a svoj volonterski doprinos dali su mnogobrojni građani Općine Vareš, uključujući i najmlađe žitelje naše općine, učenike osnovne i srednje škole. Aktivnim sudjelovanjem mladih, ali i ostalog i stanovništva, u poboljšavanju kvalitete životne sredine postiže se visoki stupanj podizanja ekološke svijesti, te se ovakvim akcijama postavljaju temelji načina života u kojemu briga za okoliš, kao sastavnog dijela kvalitetnog ljudskog života, zauzima jako bitno mjesto.

 

Za potrebe prijevoza prikupljenog mješovitog otpada, angažirana su vozila i mehanizacija JKP Vareš. Fondacija/Zaklada pri tome je dala svoj doprinos kroz osiguravanje novčanih sredstava za prijevoz do gradske deponije „Kota“, a po završenim aktivnostima izvršila je plaćanje troškova ovih usluga. Ovime su realizirane i pojedine aktivnosti projekta koji Fondacija/Zaklada provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša FBiH, „Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta krutog otpada na prostoru općine Vareš“, čija je implementacija pri kraju.