Uspješno održana akcija: Let's do it Vareš 2013!

Žitelji Vareša su 18.05.2013. godine, uz ostale građane BiH, bili sudionici najveće volonterske akcije u povijesti BiH. U toku 8 sati, koliko je akcija trajala na vareškom području, prema neslužbenim rezultatima više od 70 građana volontera čistilo je ilegalne deponije smeća, zelene površine, ulice i ostale onečišćene površine kojima Vareš, nažalost, obiluje.

Akcije su se istovremeno odvijale na 4 lokacije: Vareš Majdan, Pogar, Strica i izletište Zvijezda-Predvojničko. Posebnu zahvalnost za učešće u akciji treba iskazati najmlađim Varešanima koji su vrijedno radili, a nekoliko dana prije akcije i sa zanimanjem pratili edukativnu ekološku radionicu koja je organizirana u vareškom vrtiću s ciljem podizanja ekološke svijesti od malih nogu.

Tim Let's do it Vareš zadovoljan je realizacijom ovogodišnje akcije budući da je odaziv građana bio dobar, a tradicija brige za čovjekovu sredinu i čišći okoliš je nastavljena, osobito jer su građani općine Vareš svojim aktivnim sudjelovanjem pokazali da žele živjeti u čistoj sredini.

Prepoznavajući vrijednosti akcije projekat je na lokalnom nivou od samih početaka u 2012. godini podržavala većina institucija i nevladin sektor, od kojeg je upravo Fondacija/Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš bila najveći pojedinačni donator novčanih sredstava utrošenih na realizaciju ove akcije, komplementarne s projektom Fondacije i Fonda za zaštitu okoliša FBIH („Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta krutog otpada na području općine Vareš“) čija je realizacija još u tijeku.

Ovim putem želimo podsjetiti na uspjehe prošlogodišnjih akcija i srdačno se zahvaliti svim ovogodišnjim učesnicima  te lokalnim medijima koji su popratili sve dosadašnje aktivnosti.