Humanost na djelu

U protekloj, 2012. godini, tim članova Fondacije aplicirao je na nekoliko javnih poziva raznih institucija, ustanova i privrednih lica te predložio nekoliko projekata u cilju pronalaženja financijskih sredstava za obnovu i razvoj našeg grada Vareša.

 

Imajući na umu i to da u našem gradu živi veliki broj žitelja koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, Fondacija je na javni poziv BH Telecom-a d.d. prijavila projekat pod nazivom: „Nabavka namirnica za javnu kuhinju i nabavka ogrijeva za 20 socijalno najugroženijih porodica u Varešu“. Ukupna vrijednost predloženog projekta bila je 10 000 KM, od kojih je 5000 KM bilo predviđeno za nabavljanje prehrambenih proizvoda potrebnih za jednomjesečni rad „Pučke kuhinje Vareš“, a 5 000 KM za nabavljanje drvnog ogrijeva za porodice koje se prema „JU Centar za socijalni rad – Vareš“ nalaze na popisu socijalno najugroženijih vareških porodica.

Krajem prvog mjeseca 2013. BH Telecom d.d. je Fondaciji, uz svečano potpisivanje Ugovora, odobrio transfer novca u iznosu od 2 000 KM za potrebe realizacije dijela predloženog projekta. Pri odlučivanju oko raspodjele ovih skromnih sredstava prevagnula je činjenica da „Pučka kuhinja – Vareš“ dnevno priprema 150 porcija kuhanih obroka i hrani 110 registriranih korisnika, od kojih je pojedinima to jedini način prehranjivanja. Sredstva su najkraćem roku prebačena na račun Župnog ureda Vareš koji je dalje ova novčana sredstva koristio za nabavljanje osnovnih prehrambenih artikala, potrebnih za rad pučke kuhinje.

Podsjećamo, Fondacija je za potrebe „Pučke kuhinje – Vareš“ već donirala 500 KM vlastitih sredstava u sklopu humanitarne večeri „Dobro je činiti dobro“ koja se održala početkom decembra 2012. godine.

Ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da se na bilo koji način pridruže našem radu i tako daju doprinos svjetlijoj budućnosti našeg grada Vareša!