Humanitarna večer: „Dobro je činiti dobro“!

U Varešu je 01.12.2012. godine s početkom u 19:00 sati održana humanitarna večer pod nazivom „Dobro je činiti dobro“. Prigodni koncert organiziran je u suradnji „Foruma žena Strica-Zaruđe“ i Župnog ureda Vareš, a za cilj je imao prikupljanje sredstava za rad pučke kuhinje koja dnevno hrani stotinjak građana Vareša u stanju socijalne potrebe. Fondacija/Zaklada za obnovu i razvoje regije Vareš svojim je prilogom u iznosu od 500 KM podržala ovu hvale vrijednu i čovječnu akciju.

 Podsjećamo i da je Fondacija aplicirala na javni poziv BH Telecoma sa humanitarnim projektom u okviru kojega je zatražila novčana sredstva u iznosu od 5 000 KM kojim će se osigurati nabavka namirnica potrebnih u svakodnevnom radu pučke kuhinje, ukoliko BH Telecom odobri tražena sredstva.

Humanitarnoj večeri „Dobro je činiti dobro“ odazvalo se mnogo osoba iz javnog i političkog miljea te mnogi privatni poduzetnici.