Treninzi u okviru projekta „GreenWorks“ o zelenoj koaliciji i umrežavanju za javno zagovaranje zaštite okoliša u BiH

U Sarajevu su od 21.do 24.12.2021.godine održana dva treninga na teme: "Zelena koalicija i umrežavanje“ i „Javno zagovaranje i lobiranje za okoliš“ Treninzi su provedeni na projektu „GreenWorks u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku (CRP) i Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD , a koji je financiran od Evropske unija u Bosni i Hercegovini.

Cilj treninga je bio izgradnja većih kapaciteta OCDa te njihovo umrežavanje u okviru javnih kampanja o zaštiti okoliša. Također, cilj treninga je bio osim jačanja mreže OCD-a u okviru Mreže ruralnog razvoja u BiH, sticanje znanja i vještina predstavnika OCD-a u zagovaranju, sudjelovanju u donošenju odluka, praćenju javnih politika, zastupanju prava i interesa građana u zaštiti okoliša u BiH.

Na treninge je pozvana i Fondacija/ Zaklada kao potencijalni član navedene mreže OCDa – Mreže za ruralni razvoj u BiH/ MRRBIH, a koju su predstavljali Boško Andrić i Toni Petković. Četverodnevnu obuku je pohađalo 30-ak sudionika nevladinih organizacija iz cijele BiH.