Webinar o Zelenom Razvoju i Cirkularnoj Ekonomiji na Balkanu

U okviru projekta Green Growth – Zeleni razvoj koji financira Europski fond za regionalni razvoj programa INTERREG Mediterraean, održan je 3.6..2021. godine kao on-line zoom webinar međunarodna konferencija čiji organizator je bio Centar za energiju okolinu i resurse – CENER 21 Sarajevo. Fondacija/Zaklada je pozvana da bude učesnik ovog značajnog međunarodnog skupa.

Cilj webinara je da motivira ključne interesne strane na pozitivnu promjenu, kroz inspirativne priče o uspješnim poduhvatima u oblasti zelenog razvoja i cirkularne ekonomije, testiranih širom Mediterana. Prezentirana su konkretna rješenja nastala realizacijom 8 modularnih projekata u okviru zajednice Green Growth (Zeleni razvoj) koja treba da podstaknu interes za primjenu istih na Balkanu.

Učešće su uzele institucija na državnom, entitetskom i lokalnom nivou, javnih preduzeća, agencija, zavoda, privatnog sektora, akademske zajednice i istraživačkih instituta te organizacija civilnog društva.

Značajnije teme webinera su bile, inovativni alati koji podržavaju zeleni razvoj i cirkularnu ekonomiju u malim i srednjim preduzećima, upravljanje otpadom kao primjer cirkularne ekonomije i financiranje zelenog razvoja, a predavači su bili: Nicola Colonna, Talijanska državna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj-ENEA, Rosana Garcia Collado, Andaluzijska agencija – AGAPA, Zlatan Saračević, Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA, itd. Predavači su objasnili koji je nivo primjene rezultata najodgovarajući (lokalni, nacionalni, regionalni), kakav je potencijal za primjenu rezultata te koji se izazovi u tom procesu mogu pojaviti.